Terapia w Onkologii

Rehabilitacja w Nowotworach

ONKOFIZJO.pl wypełnia brakujący, bardzo ważny
element profesjonalnego postępowania fizjotera-
peutycznego w onkologii.

Kompleksowa fizjoterapia